سوله گذاری فاز اول کارخانه برین چوب انجام شد. برای این فاز از کارخانه شرکت برین چوب 5 دهنه سوله گذاری انجام می شود که از امروز عملیات آن آغاز شده است.

عملیات سوله گذاری فاز اول کارخانه برین چوب در محل احداثی آن، آغاز شد. این کارخانه که در شهرک صنعتی شهید همرنگ رضی از توابع شهرستان مشگین شهر در دست ساخت است. مراحل ساخت و ساز این پروژه تا کنون مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته پیش رفته است. اکنون نیز به لطف الهی مرحله سوله گذاری آن آغاز شده است که پیش بینی می شود تا یک هفته آتی؛ عملیات آن نیز به پایان برسد.

افتتاح فاز اول تا پایان تابستان

مطابق برنامه ریزی های انجام شده توسط تیم مدیریت و سرمایه گذاری این پروژه، در صورت نبود مشکلات پیش بینی نشده، امکان افتتاح و بهره برداری از این کارخانه تا پایان تابستان سال جاری فراهم خواهد شد. همچنین این قابل توجه است که افتتاح این پروژه در فاز اول آن صورت می گیرد و در صورت تدام سرمایه گذاری از سوی مدیریت این مجموعه و حمایت های دولتی، به زودی خبرهای مناسبی در مورد راه اندازی فاز دوم و سوم آن نیز می تواند به گوش برسد. در حال حاضر پیشرفت کاری این فاز از کارخانه به حدود 50 % رسیده است. این روند در صورت تداوم می تواند تا پایان شهریور ماه 1399 به نقطه پایانی خود برسد.