بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل از روند اجرایی و تکمیل فاز اول کارخانه برین چوب با همراهی مدیریت کارخانه انجام شد.

مهندس بابایی مهر، مدیرکل صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل طی بازدید چند ساعته از نزدیک در جریان روند اجرایی و عملیات تکمیلی فاز اول کارخانه برین چوب اردبیل قرار گرفت. این بازدید که در محل احداث کارخانه برین چوب واقع در شهرک صنعتی رضی انجام شد، با همراهی مدیریت شرکت صورت گرفت. در این بازدید تمامی بخش های کارخانه و دستگاه آلات آماده شده آن از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آخرین وضعیت کارخانه برای آماده سازی جهت شروع تولید و راه اندازی نهایی فاز اول کارخانه گفتوگو شد.

  • بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی از کارخانه برین چوب
  • بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی از کارخانه برین چوب
  • بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی از کارخانه برین چوب
  • بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی از کارخانه برین چوب
  • بازدید مدیرکل صندوق کارآفرینی از کارخانه برین چوب

تحقق شعار محرومیت زدایی

مدیرکل صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل ضمن اشاره به حرکت سریع و پیشرفت بسیار مناسب مجموعه برین چوب در راستای راه اندازی فاز اول کارخانه، از “تحقق شعار محرومیت زدایی” در منطقه ارشق به عنوان یکی از مناطق بسیار محروم کشور با افتتاح و بهره برداری از این کارخانه یاد کرد. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بسیار بالای این پروژه و نیز همت مدیریت آن، در صورت تکمیل فاز اول کارخانه فرصت اشتغال زایی خوبی برای جوانان و تحصیلکردگان بیکار منطقه ایجاد خواهد شد. آنچکه در این قبیل پروژه ها باید مورد توجه باشد، حمایت همه جانبه مسئولین ارشد استانی و شهرستانی از آن است تا با جلب توجه دیگر سرمایه گذاران اسباب رونق و پیرشفت سریع تر مناطق محروم فراهم شود.

بابایی مهر همچنین افزود: در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل تمام همت و تلاش خود را برای محرومیت زدایی و نیز اجرایی شدن شعار “جهش تولید” مقام معظم رهبری قرار داده و به دنبال افزایش حمایت های خود از پروژه های بزرگ و اشتغال زا است. او ادامه داد: از آنچکه در مورد فاز دوم و سوم کارخانه برین چوب صحبت شد چنین برمی آید که این شرکت پتانسیل تبدیل شدن به یکی از صنایع مادر استان اردبیل یا حتی منطقه شمالغرب کشور را دارد. از این رو ما نیز در حد توان و ظرفیت های حمایت های لازم رو به موقع و مناسب خواهیم داشت.