مدیر عامل کارخانه برین چوب شروع سال 1401 را طی پیامی تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

پیام نوروزی مدیریت