مدیریت مجموعه برین چوب به مناسبت آغاز سال جدید و فرا رسیدن نوروز باستانی پیام تبریکی به شرح زیر منتشر کردند:

متن پیام تبریک سال نو